Főoldal. Rólunk. Ünnepeink. Események. Templom. Kapcsolat. VASILE BIZĂU
egyházmegyénk püspöke

A nagypeleskei egyházközség története

Napjaink

Múlt

Az ősi település a 18. századi utolsó tatárjárás és a pestisjárvány következtében elnéptelenedett, a lakosság helyére a birtokos Becsky család Máramarosból ruténokat telepített. Az új lakók hamarosan egy fatemplomot is építettek, bár az 1730-as években még egy kőtemplom romja is állt itt. A régi faépület köré építették a ma is álló kőtemplomot, Eggenberger Fridrik szatmári kőműves tervei alapján, helyi pallérokkal. 1821-ben kezdték építeni, 1823-ban szentelték fel először, négy év múlva, november 20.-án, a búcsú ó-naptár szerinti napján Szt. Mihály és Gábor főangyalok ünnepén pedig véglegesen felszentelték. A torony befejezése csak két év múlva történt meg.
A teljes ikonosztázát 1907-ben, oltárát 1913-ban a budapesti Rétay és Benedek műintézetben készítették, historizáló faragásokkal, és bizánci stílusú képekkel. Egyedisége, hogy a királyi ajtó fölé egy Mária képet helyeztek, amellyel a máriapócsi kegykép egykori elhelyezési formáját idézték meg.
A falu kapcsán még meg kell említeni, hogy Becsky Györgynek (+1786) az alakját Gvadányi József író (1725-1801) tette halhatatlanná a magyar irodalomban, mivel róla mintázta meg Egy falusi nótárius budai utazása című művének főszereplőjét.
Nagypeleskének, a statisztikai adatok szerint 747 lakosa van. Ebből 400 görög katolikus, a többi lélek római katolikus, református és néhány elveszett bárány, akik Jehova tanúinak vallják magukat. Összesen 130 iskolás gyermek részesül hittan oktatásban, vallási felekezetre való tekintet nélkül. Temploma csak a görög katolikus híveknek van, a római katolikus és a református hívek imaházban végzik liturgiájukat.

Általános tudnivalók:

Hétköznap -  Szentliturgia    reggel 7:00 vagy este 19:00
Hétköznapra eső ünnepen
                                  Előesti Vecsernye         20:00
                                               Utrenye               9:30          
                                               Szentliturgia     10:00

Szombat                    Előesti Vecsernye         20:00
Vasárnap                               Utrenye             10:00
                                               Szentliturgia     10:30

Májusi ájtatosság                 MÁJUSBAN   20:00

Nagyböjtben        Előszenteltek Liturgiája
                                                            Szerda   18:00   
                                                            Péntek  18:00

Húsvét és Karácsony külön ünnepi rend szerint.