Főoldal. Rólunk. Ünnepeink. Események. Templom. Kapcsolat. VASILE BIZĂU
egyházmegyénk püspöke

Görög Katolikus Egyházunk ünnepei

* Szt. Anna nap

 * szeptember:  8. Az Istenszülő születése - Kisasszonynap

                     14. A Szt. Kereszt felmagasztalása

  * október:        1. Az Istenszülő oltalma

  * november:     8. Szt. Mihály és Gábor főangyalok

                      21. Az Istenszülő templomba vezetése

  * december:     6. Szent Miklós püspök

                        9. Szt. Anna foganása (Szűz Mária szeplőtelen fogantatása)

                      25. Jézus Krisztus születése - Karácsony

                      26. Szűz Mária Istenanyaséga

                      27. Szt. István főszerpap, első vértanú

  * január:           1. Urunk körülmetélése, Nagy Szt. Bazil főpap

                        6. Úrjelenés - Vizkereszt

                      30. Három főpap

  * február:         2. Jézus találkozása Simeonnal

 * március:      25. Szűz Mária Örömhírvétele

  * április:         23. Szt. György nagyvértanú

  * június:         24. Keresztelő Szt. János születése

                      29. Szt. Péter és Pál főapostolok

  * július:          20. Szt. Illés próféta

  * augusztus:     6. Urunk színeváltozása

                      15. Az Istenszülő elhunyta és mennybevitele

                      20. Szt. István, Magyarország első apostoli királya

                      29. Keresztelő Szt. János fejevétele

Állandó ünnepek Változó ünnepek Fogadott ünnep

* Virágvasárnap

  Jézus bevonulása Jeruzsálembe


* Nagypéntek - Jézus kereszthalála


* Húsvét vasárnap - Jézus feltámadása

  Húsvét hétfő

  Húsvétkedd


* Áldozócsütörtök

  Urunk mennybenetele


* Pünkösd vasárnap

  A Szentlélek eljövetele


* Pünkösd hétfő

  A Szentháromság ünnepe

A vastag betűvel kiemelt ünnepeken a Szent Liturgián való részvétel súlyos bűn terhe alatt kötelező!

Figyelem!

© 2010 Pallai Béla