Főoldal. Rólunk. Ünnepeink. Események. Templom. Kapcsolat. VASILE BIZĂU
egyházmegyénk püspöke

Nagyboldogasszony-napi búcsú


Szent Anna fogadott ünnep
Minden év július 25.-én a falu fogadott ünnepet ül. Elegendő írott emlék nem lévén, csak az öregek emlékeit s a hagyományt követve, minden Anna nap processzió indul a temetőbe, a valamikor kolerában elhunytak emlékét idézve. A szájhagyományt őrzők elmondása szerint, a faluban nem egyszer kolera pusztított. Ama nevezetes nagy járvány, épp egy Anna napon szűnt meg, amikor az akkori pap már nem ment be az udvarokra elvégezni a temetési szertartást, hanem a már, az utcára kitett koporsókat, mintegy sorba szedve vezette ki a temetőbe. Volt, hogy 17-19 elhunytat is temettek egy napon. A járvány megszűntekor a hívek megfogadták, hogy minden évben Anna napkor kimennek a temetőbe, megemlékezni a nagy csapás gyötrelmeiről, és Szent Anna segítségét és közbenjárását kérve, oltalomért esedeznek Istenhez.
A nevezetes Becsky sírok
A jelenlegi temetőt 1892. augusztus 6-án nyitották meg, miután a régit be kellett zárni. A temetőben több, nagy méretű, szépen faragott kövekből rakott síremlék áll. Zsiga László így ír ezekről:
Szent Anna kápolna
Több próbálkozás után 2008. november 1.-én, végre keresztet állítottunk a temetőben, egy építendő temetőkápolna reményében, aminek építkezése jelenleg folyamatban van. Ez a kápolna ravatalozóként is szolgál majd.

Temető

„1821 25a juny. Tek. Becsky Magdolna hajadon Kis asszony megholt, ’s annakutánna ezen temetőbe temettetett. – Azon esztendőben V.Naményi Eötves Antónia Kis Asszony is meg halálozván Lázáriban; - onnét ide hozatott ’s ezen temetőbe azon egy sírba egymás mellé tétetett. – ezen kettős sírboltra faragott kőből Castrunm Doloris formára kettős koporsó keresztetekkel sculpírozva el készíttetvén fel állíttatván.
... Ezen kettős sírhalmot Tettes Nemzetes, és Vitézlő T. Szántói Becsky Ignác Tettes nemes Szatthmár, és több Tettes nemes Vármegyéknek törvényes tábla bírája, familiáinak jussai fent tartója állíttatta Detrich János Szinyér Vár-allyai kő faragó által 1827-ben; 1825 9ik 9bris T. Sz. Becsky Katalin hajadon Kis asszony megholt és annak utána ezen temetőbe a kereszt eleibe rendelésénél fogva legdíszesebben el temettetett, ’s annakutánna faragott kőből a sír boltya el készíttetvén scalpírosva Castrum doloris formán koporsó ’s előtte lévő keresztet fel állíttatván, a koporsón ezen felül mecczés tétetett.”
A leírt síremlékeken kívül még két, nagyon hasonló síremlék is áll a temetőben, egyik a kettős, másik a B. Kataliné mellett.

© 2010 Pallai Béla