Főoldal. Rólunk. Ünnepeink. Események. Templom. Kapcsolat. VASILE BIZĂU
egyházmegyénk püspöke

A templom történetéből

A jelenlegi peleskei görög katolikus templom a régi bizánci hagyománynak megfelelően Kelet felé tájolt, hatalmas nyugati toronnyal, kliroszai felett hagyma idomú sisakokkal díszített templom nagy tömegével, méltóságteljes arányaival meghatározó eleme a falu összképének. Építésének története nem egy parókus tollából látott már napvilágot.
1821 tavaszán Beöthy Demeter szatmári esperes, aki a megromlott állapotú fatemplom helyett építendő kő istenháza építését elindította, ugyanazon év május 24-én ünnepélyesen le is rakta az alapkövet. Az új templomot a régi fa épület köré Eggenberger Fridrik szatmári kőműves mérte ki, majd pallérjai a helyi munkaerő bevonásával az alap ásásához és rakásához fogtak, de a pénz- és anyaghiány miatt az építkezés csak lassan haladt. Öt év elteltével a falak még csak az ablakok magasságáig álltak.
1828-tól már Palkovits János volt a lelkész, aki a megfelelő anyagi háttér megteremtésével elérte, hogy a következő év folyamán a felmenő falak teljesen elkészültek.
1830-ra a hajót és a szentélyt már be tudták fedni, két év múlva az ajtók és ablakok is elkészültek. Ezek után az új templomépülettel körbeépített régi templomot lebontották és kihordták, faanyagát eladták. A bontás után az új templomban döngölt padlót készítettek, majd megépíttették a tégla oltárt, és a régi templom ikonosztázionját is beállították. A Becsky család adományozott egy Mária és egy Szent Mihály képet, az utóbbit a főoltárra helyezték, a szatmári görög katolikus templomból származó régi tabernákulum tetejére, míg a Mária kép az előkészítő asztalra került. Az ikonosztázion négy képe elé négy gyertyatartót is kaptak.
1838. augusztus 12-én felhúzták a toronykeresztet, majd zsindelyezték a sisakot, de a belső és külső, főképp vakolási munkálatai csak évek múltán készültek el.
1859-ben a toronysisak zsindely helyett bádogfedést kapott, a kereszt gombját megaranyoztatták.
1863-ban a hajó fedését is bádogra cserélték, a toronysisakot is javították.
1890-ben a templomot kívül és belül is kifestették, ekkor kívülről sárga színű lett az épület.
1927-ben újabb nagy általános külső és belső restaurálásra került sor.

A század végére a templom építésénél még oly meghatározó Becsky család szerepe fokozatosan eltörpült, mivel az 1820-as években a hajadon lányok haltak el, majd Ignác (+1836 dec.2.) és László is követte őket (+1848. aug. 4.), és 1882-ben a család itteni ága teljesen kihalt.

© 2010 Pallai Béla