JUBILEU 200 (română)

Moto-ul anului jubiliar: „Ne gândim la îndurarea ta, Dumnezeule, în mijlocul templului tău.” (Psalmi 48:10) comemorează evenimentul când în 1821 a fost sfințit locul bisericii greco-catolice din Peleș și a fost depusă piatra de temelie a bisericii de piatră. Programele aduc aminte de trecutul comunității și a satului, dintr-o perspectivă de două secole, prin reamintirea unui eveniment, a unei persoane sau aniversări.

Data programelor notate cu „ ✻ ” se pot schimba. Comemorări, festivități, evenimente se organizează în strictă conformitate cu reglementările epidemiologice sau în funcție de evoluția acestuia. Organizatorii își rezervă dreptul de a schimba programul! Clarificări, date pe afișele lunare, site-ul web, media, pagini de socializare.