papjaink

Nagypeleskei áldozópapok névsora

1770-1786                                    Iszakovics (Korneczki) János

1786-1792                                    Zékány János: Meghalt Nagypeleskén, földi maradványait 1821-ben az új templom alapkőletételénél a cinteremben találták.

1792-1809                                    Prodány Theodor

1809-1817                                     Lengyel Bazil

1817-1828                                     Zsiga Basilius

1828-1847                                     Palkovics János

1847-1848                                     Tibolth Aukszent

1848.09.04.- 1855.04.07.          Orosz János

1855-1870                                      Zidovics János

1870-1885                                     Melles Demeter

1885.04.18.- 1907.04.01.           ifj. Gönczy Antal

1907.04.01.-1922.03.14.             Ft. Matyaczkó György: 1865 február 2-ben született, Alsósáradon. Édesapja Matyaczkó György áldozópap, édesanyja Hrabár Emilia. A teológiát 1885–1889 között Ungváron tanulta. 1890. szeptember 28-án szentelték pappá. 1890–1893 között Tőketerebesen (szlovákul: Trebišov) segédlelkész, majd 1893–1907 között a zempénvármegyei Velejtén (szlovákul:Veľaty) helyettes lelkész. Firczák Gyula püspök 1907-ben kinevezte nagypeleskei lelkésznek. 1907 május 7-én iktatta be hivatalába Gönczy Antal szatmárnémeti esperes. 1913-ban új, baldachinos főoltár építtetett a templomnak, valamint Budapestre vitette felújításra az 1889-ből származó Zeller oltárképet. 1916-1919 között a Csengeri Esperesi Kerület esperese volt. 1922. március 11-én halt meg 57 évesen, tüdőgyulladásban. Temetésére március 13-án került sor. Temetési szertartását Gönczy Pál Szatmárnémeti II., Damjanovics József kökényesdi és Neviczky Gyula szárazberki parókusok végezték Sírja a nagypeleskei temetőben található. Felesége: Urbánsz Mária, ismert gyermekeik: Margit (1890), György Antal (1894), Mária Hedvig (1896) Ilona (1900).

1925-1943                                      Pulszky Gyula

Üresedés miatt helyettesesek látják el az egyházi tisztséget:

1945                                                Ulicsák Sándor

1946 jauár-február                      ifj. Bacsinszky István

1946 február-1959 december   Pulszky Gyula

1959 december-1962 május      Péterffy Gyula

1962 május-1967 december      Marina Elemér

1967 december-1971 aug.          Pulszky Gyula

1971 augusztus-december         Riederer Ödön

1971 december-1974 október   Erdélyi András

1978                                               Cotiu Iosif

1978-2001                                    Hriczu Francisc

2001.07.19.-                                 Ifj. Pallai Béla